Tumblelog by Soup.io
 • tytek
 • wickedsky
 • imnotanaddict
 • rogal
 • momix74
 • podszewka
 • cycomaniacs
 • primeval
 • ekelias
 • mammon
 • melagnea
 • robstoned
 • psychotardbaby
 • resocjalizator
 • Pumpkineer
 • keebo
 • nuwanda
 • stfu
 • Rollo
 • kaktu
 • atticus
 • funkie-junkie
 • aequitas
 • vicodin
 • six-eyes-from-hell
 • lifedownthespiral
 • q2w3e4
 • hurtowniazwiru
 • doughterofangel
 • argentum
 • arisu
 • 18alexa18
 • nene
 • smrkl
 • gajevska
 • tellmewhattoswallow
 • vorbarra
 • novocaine
 • levi
 • lalkazfilcu
 • sciera
 • alter-ego
 • Dubarry
 • henrikalm
 • infinitenoise
 • paliti
 • zurial
 • sleep-of-no-dreaming
 • below-the-belt
 • stoprocentserca
 • eowyn
 • agatoni
 • fuckyoufuckingfuck
 • raZe
 • beenoise
 • badqueen
 • tomashevska
 • steelbreaker
 • cze
 • yesteryear
 • petronela
 • Dewlyn
 • willyoudrawme
 • angelsdemon
 • boka
 • daugauvn
 • armadillo
 • lisekchytrusek
 • cervantezz
 • theworst
 • narcystycznyanorektyk
 • qucykowa
 • guyver
 • SatanWhereAreYou
 • zygmunt
 • vesania
 • mrrru
 • bialy-krolik
 • werhamster
 • admn
 • hormeza
 • darthsadic
 • schwarzerwolf
 • axyz
 • anothersucker
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017remember to be kind to yourself
4462 e1e8
Reposted fromsehrschwul sehrschwul
Mówię do siebie: NIE MYŚL! 
Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompesy pesy viapersona-non-grata persona-non-grata
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
8362 a18b 500
Jarosław Borszewicz
1622 4487 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahesiamela hesiamela
Reposted frommefir mefir viajanka89 janka89
Eternity by Valery Petelin
Reposted fromcorvax corvax viamanson1205 manson1205
7109 1346
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viamaardhund maardhund
7586 8062 500

mack_photography_nz ~ That Wanaka Tree

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viamanson1205 manson1205
4465 5af4
Reposted from3ch0 3ch0 viamaardhund maardhund
 Zawsze mówiła, że kiedy człowiek jest przygnębiony, to potrzeba mu smutnej muzyki. »Ostatnie, czego ci trzeba, to żeby cię ktoś pocieszał. Chcesz wiedzieć, że ktoś jest tak przygnębiony jak ty i wie, co czujesz. Żebyś mógł poczuć, że nie jesteś sam«.
— Charlie Higson, „Wróg”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl