Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

5550 04bc 500
Manson & Reznor 1995
Reposted fromhormeza hormeza

May 29 2015

8484 9edf 500
Reposted fromwerhamster werhamster

April 20 2015

5072 61d9
Reposted frommrrru mrrru
5066 7711 500
Concept art for The Fragile 
Reposted byzembatazygmuntSatanWhereAreYou
5062 d4f9 500
Reposted bystrangespectersmorelightMartushkazembataAriannamaria-magdalenahjhughjirmelinsniezkazoraxdeadlypolymorphicrelationshitbanshewyliczankarekonwalescencjamrrrusztukamatorkaemciunikotynavicodinunconsciouswiniarthereisnoloveLittleJackhindsightmalinowykisielfoinakredkowapuszkaSatanWhereAreYou

April 18 2015

The me that you know, he had some second thoughts
He's covered with scabs, he is broken and sore
The me that you know, he doesn't come around much


That part of me isn't here anymore.
— the becoming
Reposted frommrrru mrrru

April 14 2015

7877 6985 500
Reposted fromaspenboy aspenboy viafisti fisti
I define myself by how well I hide.
Reposted frommrrru mrrru

April 08 2015

Reposted fromadmn admn

April 07 2015

7877 6985 500
Reposted fromaspenboy aspenboy viamrrru mrrru

March 10 2015

6736 c30c
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamrrru mrrru

December 26 2014

1165 ec43
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viamrrru mrrru

December 19 2014

0007 88b6
terrible lie
Reposted byadmnmrrru

September 23 2014

September 14 2014

7041 0a69
Reposted fromGrawlyx Grawlyx

August 14 2014

July 26 2014

5194 0a27
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral

June 25 2014

0930 d5fb
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viavesania vesania

June 16 2014

5233 0658 500
Przyszłam się pochwalić nowym tatuażem :)
Bolało :D

June 14 2014

@tomashevska A pamiętasz taką jedną w szarym co stała za Tobą i Ci zasłaniała piękne widoki jak usiadłaś? To byłam ja :P 
Miałam zapytać czy nikt przypadkiem nie ma zupy, ale jak nikt nie skojarzył portalu sadistic.pl to stwierdziłam że zupa jest jeszcze bardziej dla wybrańców i tym bardziej nikt nie będzie wiedział o co mi chodzi. A tu proszę, zamiast spotkania zupowiczów przed koncertem mamy spotkanie po koncercie na zupie :D
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl